MargotBerglund

Liste over gamle ord og uttrykk i fra Øverbygd og Målselv. Lista er samlet inn av Margot Berglund som har delt den med historielaget.

Ord og uttrykk i fra Øverbygd og Målselv (PDF)