Målselv Historielag, Midt-Troms Museum og Målselv kommune har gått sammen om å lage tidenes program for Kulturminnedagene i Målselv i år. Hele fire forskjellige arrangement kan du møte opp på.

 

Kort oppsummert:

 • Torsdag 14.9 kl. 19:00 - ca. 20:30
  Temakveld i Istindportalen: «Hvorfor kom det så mange tvangsarbeidere til Norge under krigen?». Gratis inngang.
 • Fredag 15.9 kl. 12:00 – 18:00
  Åpen dag på Midt-Troms Museum, avdeling Troms Forsvarsmuseum, Setermoen. Fokus på lokal fangehistorie. Gratis inngang.
 • Lørdag 16.9 kl. 9:30 – ca. 18:00
  Guidet busstur i krigshistorisk landskap, fangeleirer. Busstur, lunsj og diverse kafferaster inkludert. Pris kr. 500,-. Påmelding til Oddlaug Lakseide på telefon/SMS 917 23 677. Frist for påmelding er 14. september.
 • Søndag 17.9 kl. 11:00
  Øverbygd kirke feirer 150-års jubileum. Det blir gudstjeneste i kirka klokka 11:00. Deretter flytter man seg til skytterhuset på Råvatn der det blir kirkekaffe med biskop, prest, inbudte gjester og menigheten. Alle er hjertelig velkommen til å delta i feiringen.

 

Mer om arrangementene:

Temakveld: Hvorfor kom det så mange tvangsarbeidere til Norge under krigen?

webFangeleirBardufoss

Fangeleiren på Bardufoss

webbildeHOFProfessor i samtidshistorie ved NTNU i Trondheim, Hans Otto Frøland, kommer til Istindportalen for å snakke om byggeaktivitet og tvangsarbeid i Norge under 2. verdenskrig. Han har de siste årene ledet et stort forskningsprosjekt på dette temaet og resultatene fra dette presenteres nå i en stor utstilling i Teknisk Museum i Oslo. Professoren arbeider for tiden med spørsmålet om hva krigen kostet Norge. Målselv Historielag henter professoren til Målselv for å snakke om dette med utgangspunkt i tyskernes byggeaktivitet på Bardufoss og i resten av Norge. Han vil belyse ting som bruk av arbeidskraft i form av tyske bedrifter, utenlandske og norske tvangsarbeidere og fanger samt norske bedrifter.

Istindportalen torsdag 14. september kl. 19:00, gratis inngang.
 
 
Åpen dag på Midt-Troms Museum, avdeling Troms Forsvarsmuseum
Midt-Troms Museum inviterer til åpen dag på Forsvarsmuseet i Bardu. Museet er åpent fra 12:00 - 18:00. Det vil være et fokus på fangehistorie fra 2. verdenskrig. Gratis inngang.
webNorskePleiereogSoldater1945
Norske pleier og soldater som tok seg av fangene i målselvleirene ved krigens slutt
 
Guidet busstur: I krigshistorisk landskap - fangeleirer
webFangeleir1
Fangeleir i Målselv
Fangeleir 0003
Fangeleiren på Bardufoss, der tyskerne holdt de norske fangene.
webFangeleir2
Fangeleir i Målselv
Målselv Historielag inviterer til guidet busstur i en lite hyggelig del av krigshistorien. Her i Målselv var det under 2. verdenskrig over 3000 krigsfanger og tvangsarbeidere fordelt på forskjellige fangeleirer. Det var tyske fanger her ved krigens start mens kampene raste på Gratangsfjellet. Under krigen brakte tyskerne fanger av begge kjønn og fra mange nasjoner hit og disse måtte arbeide på de mange prosjektene tyskerne hadde i området. Fangeleirer og arbeidsleire fant man blant annet på Bardufoss, Eidet, Moen, Bruvoll, Nordmo, Rundhaug, Skjold, Frihetsli, Vårheim, Solli og på Velta.
Vi skal likevel ha en trivelig dag sammen med stopp blant annet på følgende steder: Rusta leir, Moen, Rognmo, Rundhaug Gjestegård (middag), Øverbygd og Holmen leir.

Avgang med buss fra Kongehytta i Heggelia lørdag 16. september kl. 9:30. Pris kr. 500,- Turen varer hele dagen og inkluderer busstur, to retters lunsj og kafferast underveis. Påmelding til Oddlaug Lakseide, helst på SMS til telefon 917 23 677. Påmeldingsfrist er torsdag 14. september. 
 
Øverbygd kirke feirer 150-års jubileum
Det er 150 år siden Øverbygd kirke ble bygget. Det foregikk ikke uten strid og lokaliseringsdebatt. Menighetsbladet som nettopp kom ut har denne gangen viet seg til jubileet og har fyldig omtale av 150-åringe. Hele bygda inviteres til jubileumsgudstjeneste søndag 17. september klokka 11:00. Når gudstjenesten er ferdig beveger man seg i samlet flokk til skytterhuset på Råvatn der det er kirkekaffe med biskop, prest, inbudte gjester og menigheten. Alle er hjertelig velkommen til å delta i feiringen.
webOverbygdKirke
Øverbygd kirke ca. 1913
webNergardSag
Nergård sag, som lå rett nedenfor kirka. Bildet er fra ca. 1906. Vi har også fått følgende informasjon fra Kjell Nergård om saga: Denne saga som er avbilda ble bygd en generasjon etter den saga som Embret Pedersen Fådalen brukte til skjæring av tømmeret til kirka. Den saga som er avbilda er en sirkelsag. Den saga som ble brukt til kirkebygget var en oppgangssag. Det vises også på materialene som ble brukt.Forøvrig sto den saga på et helt annen sted  på Nergård.
 
Kulturminnedagene 2017 71x122 2
 

Fossmodagene2017 1600

Onsdag 3. mai 2017 brukte Målselv Historielag en del av styremøtet til å se litt på kulturminner i Heggelia. Med oss på turen hadde vi Kato Nyheim som kjentmann og Marit Fossen fra Målselv Kommune. Det var nok så surt og kaldt, men på tross av det ble det en lærerik tur. Vi var spesielt interessert i det gamle Heggelia som eksisterte før forsvaret tok i bruk mye av området.

OIL IMG 0222

OIL IMG 0228

OIL IMG 0235

OIL IMG 0245

OIL IMG 0248

OIL IMG 0251

OIL IMG 0256

OIL IMG 0258

Det er observert plakater på butikkene i Målselv der det står at Historielaget skal ha en temakveld om registrering av kulturminner i Istindportalen i kveld. Det medfører ikke riktighet. Det var opprinnelig planlagt en slik kveld i dag, men det måtte utsettes da de som vi tenkte å invitere fra fylket ikke kunne i dag. Vi kommer tilbake med ny informasjon om tidspunkt senere.

Gamle kommunehus Moen

Krigsminne: Tyske soldater henter mat på kjøkkenet i den brakka som senere ble kommunehus og bibliotek på Moen. Bildeeier: Per Einar Lindquister.

OIL IMG 9469

Årsmøtet i Troms Historielag ble i år avholdt på trivelige Vollan gjestestue. Det møtte 15 representanter fra følgende historielag: Balsfjord, Sørreisa, Målselv, Kvæfjord, Harstad, Bjarkøy, Salangen, Dyrøy, Landslaget for Lokalhistorie  og Troms Historielag. På programmet var det vanlige årsmøtesaker. Det ble litt diskusjon rundt kontingenten da laget har litt problemer med å få årsregnskapene til å gå i pluss. Laget har god økonomi takket være blant annet boksalg, men økt aktivitet koster også penger. Det endte til slutt opp med at kontingenten økes fra dagens kr 25,- til kr 27,- pr. medlem fra 2018.

Ellers noterer vi oss at Troms Historielag er 20 år i år og i den anledning planlegger man en feiring i forbindelse med en høstsamling. Det er ca. 1000 medlemmer i Troms Historielag og vel 68000 medlemmer i landslaget. Det ble litt utskiftinger i styret i år og det nye styret består av:

 • Leder: Arnhild Lindholm (Balsfjord)
 • Styremedlem: Vigdis Sæbbe (Dyrøy)
 • Styremedlem: Dag Martinsen (Sørreisa)
 • Styremedlem: Robert Nygård (Kvæfjord)
 • Styremedlem: Frode Bygdnes (Harstad)
 • Vara: Berit Nikolaysen (Dyrøy)
 • Vara: Gerd Salen Olsen (Kvæfjord)
 • Vara: Oddrun Thomassen Flovik (Lenvik)

Som tidligere år var noe av det mest interessante og inspirerende på årsmøtet ruden blant de fremmøtte der vi fikk høre om hvilke aktiviteter de enkelte lag holdt på med. Mye spennende her. Sosiale innslag på årsmøtet var det også. Tidligere ordfører i Balsjord, Oddvar Skogan, ønsket årsmøtet velkommen til Balsjord og Eieren av Vollan gjestestue fortalte litt om gjestestua. Den har vært i familien Lydersens eie siden 1946. Gjestestua er bygget rundt en tømmerbygning satt opp av tyskerne under krigen. Elin Myhre fra lanslaget fortalte det arbeidet som skjer der med konsolidering av lag, fylkeslag og landslag og om hva landslaget kan tilby sine medlemmer. Noe av det mest spennende var presentasjonen av historien om Finnmarksleiren i Harstad. Dette er et prosjekt Troms Historielag har jobbet med å dokumentere. Dette er ikke bare lokal Harstad historie men Nord-Norsk historie som forteller om en befolkning på flukt fra tyskernes brenning i Finnmark og om gjenreisningen etter krigen. Frode Bygdnes fortalte historien og han tilbyr seg å komme ut til lokallagene og fortelle den. Basert på det vi fikk høre og se så anbefales det å kontakte Troms Historielag for å bestille en slik fortellerkveld.

Noen bilder fra årsmøtet:

 OIL IMG 9454 OIL IMG 9466 OIL IMG 9464

Fra venstre: Lydersen som eier Vollan gjestestue, Oddvar Skogan og Arnhild Lindholm.

OIL IMG 9461

Veldig god lunsj i trivelig selskap.

OIL IMG 9467

OIL IMG 9478

OIL IMG 9486

Årsmøtet i full sving med å behandle årsmøtesaker.

OIL IMG 9488

Frode Bygdnes fortalte den fasinerende historien om Trondenesleieren. Nordnorsk historie samlet inn av Troms Historielag.

OIL IMG 9499 OIL IMG 9511

 

Til slutt var det blomster til Elin Myhre og Eilif Nordseth som sa takk for seg i styret etter mange år. Elin er jo nå leder i landslaget og gjør en stor jobb der.

 

 

Da er det tiden for å betale kontingent for 2017. Årsmøtet vedtok at kontingenten skal ha to kategorier:

 • Hovedmedlem skal betale kr 300,- og mottar som en del av medlemskapet Målselvkalenderen som utgis i desember samme år som kontingenten betales.
 • Husstandsmedlem bor i samme hus som hovedmedlem og betaler kr 200,-. Husstandsmedlem får ikke kalender som en del av medlemskapet.

Kontingenten betales til kontonummer 4776.16.51788 og merkes med teksten "navn + kontingent 2017".

Det sendes ut kontingentkrav på e-post til medlemmer som har oppgitt dette. Vi har etter beste evne satt opp den enkelte som hovedmedlem eller husstandsmedlem. Skulle noe være feil her så bes du selv korrigere beløpet og underrette historilaget og feilen slik at vi får medlemslista riktig.

NB! Noen medlemmer som bor sammen har oppgitt kun en e-post adresse. Da vil man få et krav både på kr. 300 og kr 200,- som to forskjellige e-poster til samme mottaker.

 

Olsborg 1961 - Johan OlsborgDette bildet fra Olsborg er tatt av Johan M. Olsborg ca 1961. Du kan klikke på bildet for å komme til galleriet der bildet er lagret. I galleriet kan du igjen klikke på bildet for større versjon. I galeriet (BILDER i hovedmenyen) er det mulig å legge inn kommentar på bildet.
Sammenlignet med dagens Olsborg er det jo en god del forskjeller. Vi ser Linnea butikken, bensinstasjonen, Samvirkelaget og Gjestestua på venstre side av veien. Dog ser de noe anderledes ut  dag. På høyre side av veien ser vi en kiosk, Eriksen-huset og Nordahl-huset. I bakgrunnen ved elva er meieriet som senere ble bussgarasje for TIRB. Ellers er det ganske mye åpne jorder til venstre bak butikkene, som senere ble boligfelt.
 
 
 

Fra Simon Bjørklund har vi mottatt to dokumenter som passer godt sammen med temakvelden vi hadde etter årsmøtet. Det er en doktoravhandling om villreinfangst i Indre Troms av Ingrid Sommerseth, UIT, 2009 og en rapport om de arkeologiske urgravingene på Lombolnes ved Kongsvoldtunet skrevet av Hans Petter Blankholm, UIT, 2011.

Du finner disse i et nytt menyvalg i BIBLIOTEKET kalt Forskning og arkeologiske utgravninger.

CaptureVillreinCaptureUtgravning