Målselv Historielag, Midt-Troms Museum og Målselv kommune har gått sammen om å lage tidenes program for Kulturminnedagene i Målselv i år. Hele fire forskjellige arrangement kan du møte opp på.

 

Kort oppsummert:

 • Torsdag 14.9 kl. 19:00 - ca. 20:30
  Temakveld i Istindportalen: «Hvorfor kom det så mange tvangsarbeidere til Norge under krigen?». Gratis inngang.
 • Fredag 15.9 kl. 12:00 – 18:00
  Åpen dag på Midt-Troms Museum, avdeling Troms Forsvarsmuseum, Setermoen. Fokus på lokal fangehistorie. Gratis inngang.
 • Lørdag 16.9 kl. 9:30 – ca. 18:00
  Guidet busstur i krigshistorisk landskap, fangeleirer. Busstur, lunsj og diverse kafferaster inkludert. Pris kr. 500,-. Påmelding til Oddlaug Lakseide på telefon/SMS 917 23 677. Frist for påmelding er 14. september.
 • Søndag 17.9 kl. 11:00
  Øverbygd kirke feirer 150-års jubileum. Det blir gudstjeneste i kirka klokka 11:00. Deretter flytter man seg til skytterhuset på Råvatn der det blir kirkekaffe med biskop, prest, inbudte gjester og menigheten. Alle er hjertelig velkommen til å delta i feiringen.

 

Mer om arrangementene:

Temakveld: Hvorfor kom det så mange tvangsarbeidere til Norge under krigen?

webFangeleirBardufoss

Fangeleiren på Bardufoss

webbildeHOFProfessor i samtidshistorie ved NTNU i Trondheim, Hans Otto Frøland, kommer til Istindportalen for å snakke om byggeaktivitet og tvangsarbeid i Norge under 2. verdenskrig. Han har de siste årene ledet et stort forskningsprosjekt på dette temaet og resultatene fra dette presenteres nå i en stor utstilling i Teknisk Museum i Oslo. Professoren arbeider for tiden med spørsmålet om hva krigen kostet Norge. Målselv Historielag henter professoren til Målselv for å snakke om dette med utgangspunkt i tyskernes byggeaktivitet på Bardufoss og i resten av Norge. Han vil belyse ting som bruk av arbeidskraft i form av tyske bedrifter, utenlandske og norske tvangsarbeidere og fanger samt norske bedrifter.

Istindportalen torsdag 14. september kl. 19:00, gratis inngang.
 
 
Åpen dag på Midt-Troms Museum, avdeling Troms Forsvarsmuseum
Midt-Troms Museum inviterer til åpen dag på Forsvarsmuseet i Bardu. Museet er åpent fra 12:00 - 18:00. Det vil være et fokus på fangehistorie fra 2. verdenskrig. Gratis inngang.
webNorskePleiereogSoldater1945
Norske pleier og soldater som tok seg av fangene i målselvleirene ved krigens slutt
 
Guidet busstur: I krigshistorisk landskap - fangeleirer
webFangeleir1
Fangeleir i Målselv
Fangeleir 0003
Fangeleiren på Bardufoss, der tyskerne holdt de norske fangene.
webFangeleir2
Fangeleir i Målselv
Målselv Historielag inviterer til guidet busstur i en lite hyggelig del av krigshistorien. Her i Målselv var det under 2. verdenskrig over 3000 krigsfanger og tvangsarbeidere fordelt på forskjellige fangeleirer. Det var tyske fanger her ved krigens start mens kampene raste på Gratangsfjellet. Under krigen brakte tyskerne fanger av begge kjønn og fra mange nasjoner hit og disse måtte arbeide på de mange prosjektene tyskerne hadde i området. Fangeleirer og arbeidsleire fant man blant annet på Bardufoss, Eidet, Moen, Bruvoll, Nordmo, Rundhaug, Skjold, Frihetsli, Vårheim, Solli og på Velta.
Vi skal likevel ha en trivelig dag sammen med stopp blant annet på følgende steder: Rusta leir, Moen, Rognmo, Rundhaug Gjestegård (middag), Øverbygd og Holmen leir.

Avgang med buss fra Kongehytta i Heggelia lørdag 16. september kl. 9:30. Pris kr. 500,- Turen varer hele dagen og inkluderer busstur, to retters lunsj og kafferast underveis. Påmelding til Oddlaug Lakseide, helst på SMS til telefon 917 23 677. Påmeldingsfrist er torsdag 14. september. 
 
Øverbygd kirke feirer 150-års jubileum
Det er 150 år siden Øverbygd kirke ble bygget. Det foregikk ikke uten strid og lokaliseringsdebatt. Menighetsbladet som nettopp kom ut har denne gangen viet seg til jubileet og har fyldig omtale av 150-åringe. Hele bygda inviteres til jubileumsgudstjeneste søndag 17. september klokka 11:00. Når gudstjenesten er ferdig beveger man seg i samlet flokk til skytterhuset på Råvatn der det er kirkekaffe med biskop, prest, inbudte gjester og menigheten. Alle er hjertelig velkommen til å delta i feiringen.
webOverbygdKirke
Øverbygd kirke ca. 1913
webNergardSag
Nergård sag, som lå rett nedenfor kirka. Bildet er fra ca. 1906. Vi har også fått følgende informasjon fra Kjell Nergård om saga: Denne saga som er avbilda ble bygd en generasjon etter den saga som Embret Pedersen Fådalen brukte til skjæring av tømmeret til kirka. Den saga som er avbilda er en sirkelsag. Den saga som ble brukt til kirkebygget var en oppgangssag. Det vises også på materialene som ble brukt.Forøvrig sto den saga på et helt annen sted  på Nergård.
 
Kulturminnedagene 2017 71x122 2
 
Submit to FacebookSubmit to Twitter