Målselvkalenderen 2020 er nå i salg. I år skriver vi om tolv av de gamle skolehusene som var i skolekretsene før i tiden. Vi har samlet bilder og tekst fra et utvalg av de over 20 skolekretsene som var i bygda. I dag har vi fem kretser igjen og ingen av de omtalte byggene er i bruk til skole mer.

Du finner kalenderen på:

- Husfliden på Andselv
- Biblioteket i Istindportalen
- Gullgruva på Olsborg

Styret jobber med å dele ut/sende kalender til medlemmene.

Malselvkalenderen 2020 1600px

Årets forsidebilde viser den gamle skolestua fra Rognmoen slik den nå står på Fossmotunet. Bildet er gitt til historielagets kalender av fotografen, Gunn Schønning Jakobsen.