Arsmote og Temakveld 2020

Målselva har så lenge det har bodd folk i dalen vår vært både til hinder og nytte. Fra gammelt av var den en fin ferdselsåre for å frakte varer og folk inn i dalen og salgsvarer ut av dalen. Når elva var isfri kunne man krysse elva med båt, pram, passasjerferge og ferge for hesteskyss og biler. Ja sågar de første bussene til TIRB ble ferget over før riksveien fikk bru i 1939. Å rope "BÅT" for å få skyss var vanlig. Vinterstid var og er det mange isbruer som krysser elva og før bruene kom hastet det å få isbruene på plass om høsten slik at trafikk og varer kunne krysse elva, da svingte man isflak for hånd for å islegge midten av elva som vanligvis frøs senest. Taubane har det også vært over elva og f.eks vassag i Målselvfossen. Komsene førte varer opp og ned elva og mange av dem ble bygget lokalt ved elvas utløp, ja sågar en passasjerkomse har vært planlagt. I dag er det mange elveeierlag som forvalter elva og de henter inntekter til dette ved salg av fiskekort, et laksefiske som kanskje ble introdusert av engelske lakselorder på 1800-tallet. Elva har vært og er viktig for målselvbygda!