Styret har bestemt at 2021- utgaven av Målselv-kalenderen skal ha skolen som tema. Mange skolekretser/skolehus kom ikke med i 2020-utgaven. Året har bare 12 måneder. Nå skal de resterende skolekretsene få sin rettmessige plass i 2021-utgaven. Også annet skolerelaterte temaer/skoler i kommunen kan bli tatt med.

Målselv Historielag søker lokal informasjon fra bidragsytere som kjenner sin skolekrets, og som kan hjelpe til med kalenderarbeidet.

Ta kontakt med Målselv historielag og bli med på lagsarbeidet !

Kontaktadresser:
post(@)malselvhistorielag.no
kakvisle(@)online.no
mariann_nesvold(@)hotmail.com
jarle.bakke(@)uit.no

IMG 0088