Styrsammensetning Målselv Historielag 2017

Leder: Oddlaug Lakseide
Nestleder: Elsa Nymo

Sekretær: Mariann Nesvold

Styremedlemmer
Frank Nygård
Odd-Inge Larsen 

1. vara: Audhild Olaisen
2. vara: Aud Brustad
3. vara: Inger Ellingsen

Revisorer:  
Tor Lyngås
Ivar Halvorsen 

Valgkomité:
Karl Magne Hasvold
Ingrid Hole
Audhild Aune

Som kasserer, men ikke i styret: Tor Kvammen

 

Submit to FacebookSubmit to Twitter