Styrsammensetning Målselv Historielag 2021

Leder: Jarle Bakke (1 år)
Nestleder: Elsa Nymo (2 år, på valg 2023)

Styremedlemmer

Frank Nygård (ikke på valg, på valg 2022)
Mariann Nesvold (ikke på valg, på valg 2022)
Oddlaug Lakseide (2 år, på valg 2023)

1. vara: Kari Kvisle (1 år)
2. vara: Aud Brustad (1 år)
3. vara: Olav Renmælmo (1 år)

Kasserer:
Tone Grande Nilsen (2 år, på valg 2023)

Revisorer:  
Asbjørg Nordmo Karlsen (2 år, på valg 2023)
Elbjørg Hillestad (1 år, på valg 2022)

Valgkomité:
Gerd Karoline Borgen (på valg 2022)
Torild Skogstad (på valg 2023)
Siv Garles Sjåland (på valg 2024