Styrsammensetning Målselv Historielag 2018

Leder: Oddlaug Lakseide
Nestleder: Elsa Nymo

Sekretær: Frank Nygård

Styremedlemmer
Mariann Nesvold
Odd-Inge Larsen 

1. vara: Audhild Olaisen
2. vara: Aud Brustad
3. vara: Inger Ellingsen

Revisorer:  
Tor Lyngås
Ivar Halvorsen 

Valgkomité:
Ingrid Hole
Audhild Aune
Karl Magne Hasvold

Som kasserer, men ikke i styret: Tor Kvammen

 

Submit to FacebookSubmit to Twitter