Målselvkalenderen 2021 kjøres nå ut til våre utsalgssteder og leveres til medlemmer. Medlemmer i nærområdet får kalenderen levert og de som bor utenfor bygda får den sendt i posten. Fra fredag 13. november bør den om alt går bra være å få kjøpt på følgende steder:

  • Gullgruva på Olsborg
  • Biblioteket i Istindportalen
  • Husfliden på Andselv
  • Sandmo på Rundhaug
  • Coop/Shell på Skjold
  • Aune på Holt

Prisen er kr 150,- på utsalgsstedene. De som kjøper en kalender og vil ha den levert pr. post betaler porto i tillegg. Ønsker man kalenderen tilsendt sender man en e-post til laget der man oppgir antall, navn, adresse og gjerne telefonnummer. E-post adressen er Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.. Årets kalender viderefører temaet fra i fjor - skolekretser. Jarle Bakke som er leder av Målselv Historielag skriver følgende i kalenderens forord:

Leseboka, tavla, pennalet og kartet markerer årets Målselvkalender. Å lære å lese, skrive og
regne er «store ting» i barns møte med skolen. Den første skoledagen, opplevelsen av skolestua
og møtet med læreren og jevnaldergruppa, er minner og bånd som barnet bringer med seg på
livets reise. Mange ville derfor vite hvorfor deres skolekrets ikke kom med i 2020-kalenderen.
Men året har bare 12 måneder mot Målselvs 22 historiske skolekretser. Men nå er de her,
Takelvdal, Bjørkeng, Øvre Kirkesdalen og de øvrige 9 skoler og kretsene som ikke kom med i
fjorårets kalender.

 

I årets kalender omtales Målselv statsrealskole og Målselv gymnas. Begge var skoletiltak utgått
både fra lokalt utdanningsinitiativ og nasjonal skolepolitikk. At Målselvs første realskole ble
stiftet allerede i 1942 av 17 år gamle Frank Rossvoll fra Rossvoll i Målselv, vil nok være nytt
for de fleste.

Skolehistorie for Nedre-Målselv (1992), av Asmund Nilsen, har vært et viktig kildemateriale
og en forutsetning for historielagets arbeid med skolekalendrene. Men Målselv trenger også en
skolehistorie for hele kommunen, og som i tillegg til den ytre, administrative fortellingen om
skolen, også utdyper skolens rolle og samfunnsbetydning. I historien om oppvekst og læring
inntar skolekretsene og skolen en særlig viktig samfunnsrolle. En felles skolehistorie som omfatter
alle skolekretsene fra øverst til nederst i dalen, vil derfor være en oppgave å prioritere i
framtiden.

Laget har dette året arbeidet med flere prosjekter som krever stor, frivillig innsats. Neste år
utgis 75-års jubileumsbok om Bardufoss yrkesskoles utvikling og sammenslåing med Målselv
gymnas til en felles Bardufoss videregående skole. Arbeidet med å finne en verdig plassering av
minnesmerket over sovjetiske krigsfanger (1940-45) på Bardufoss, og samarbeidet med elever
på Bardufoss ungdomsskole, Midt-Troms Museum og DKS (den kulturelle skolesekken) om
å utvikle et digitalt undervisningsopplegg som formidler lokal historie om krigsfangeleirene i
Målselv, har vært og er både tidkrevende og faglig utfordrende.

Historielagets arbeidskapasitet og kompetanse kviler på lagmedlemmenes og styrets frivillige
innsats. Frivillighet og medlemmenes interesse for lokalhistorie er lagets viktigste drivkraft.
Styret takker spesielt alle bidragsytere som har intervjuet tidsvitner, samlet bilder og forfattet
billedtekster til årets kalender. Uten deres fagkunnskap og interesse for skolenes lokalhistorie
ville årets Målselvkalender ikke vært mulig.