Myndighetenes tiltak mot Coronapandemien har også påvirket historielagets virksomhet. De påtenkte/planlagte temamøter og spesielt kulturminnedagene har alle blitt avlyst eller satt på vent. Avtaler om, og oppfølging av allerede igangsatt virksomhet, har blitt utsatt i påvente av utviklingen.

Arbeidet med Målselvkalenderen og arbeidet med Bardufoss videregående skoles 75-årsjubileumsbok, har imidlertid gått som planlagt. Boka om Bardufoss videregående skole/Bardufoss yrkesskole,  er et omfattende arbeid. Budsjettet er på vel 400 000 kr. Boka trykkes i mars/april, trykkekostnader vel 100 000 kr. Historielaget har søkt om trykkestøtte hos en rekke instanser, men har ennå ikke fått tilsagn. Søknad til myndighetenes «krisepakke 2 for frivillige organisasjoner» om kompensasjon for  tapte inntekter (30.000 kr) som følge av Coronatiltakene, ble sendt nå på nyåret.

Oversikt over innbetalt kontingent  for 2020 viser at 70 av 90 medlemmer har betalt. Historielaget ber lagsmedlemmer som ennå ikke har betalt, om å sjekke regnskapet. Husk at kontingenten er lagets eneste faste inntektskilde.