Årsmøte Målselv historielag
Onsdag 10.mars 2021, kl. 18.30 i Blackbox Istindportalen

Dagsorden:

 1. Åpning
  • Godkjenning av innkalling
  • Godkjenning av sakslista
  • Valg av: Møteleder-sekretær-tellekorps 2 stk, og 2 til å underskrive protokllen
 2. Årsberetning for 2021
 3. Regnskap for 2020 med revisjonsrapport
 4. Innkomne saker og forslag
 5. Prioriterte oppgaver – lagets rolle i lokalsamfunnet- aktivitetsplan
 6. Økonomi og budsjett for 2021
 7. Valg:
  • Styre
  • Valgkomite
  • Kasserer, 2 revisor
  • Valg av utsendinger til Årsmøtet for Troms Historielag
 8. Avslutning

Frist for innsending av forslag settes til onsdag 03. mars 2021

 

 

Forslag til årsmøtevedtak fra styret

Målselvkalenderen som del av medlemskapet utgår fra og med 2021
Historielagets økonomi er svak. Inntekter fra kalendre- og boksalg dekker knapt lokale kjøre- og driftsutgifter. Laget har heller ikke fast husvære/møterom, lagerplass for materiell og utstyr eller til kontormateriell m.m. Inntektene strekker ikke til husleie. Inntektene fra kalendersalget i 2020 blir om lag kr.13000 -. Styret foreslår derfor at Målselvkalenderen som del av medlemskapet utgår fra 2021. Det frigjør om lag 75 kalendere for salg, og gir anslagsvis (75 x 150)kr = 11250 kr i merinntekt.

Forslag: Målselvkalenderen som del av medlemskapet utgår fra og med 2021

 

Etter årsmøtet blir det historiefortelling

Etter årsmøtet vil Oddlaug Lakseide og Elsa Nymo fortelle og vise bilder fra historia om kongehytta i Heggelia.
Audhild Olaisen har skrevet historia: Kongehytta sett i lys av tysk byggevirksomhet i Norge under 2. verdenskrig.

KongehyttaScetchWeb

Styret