På årsmøtet i Målselv Historielag onsdag 10. mars 2021 ble kvelden avsluttet med fortellingen om Kongehytta i Målselv sett i lys av tysk byggevirksomhet i Norge under 2. verdenskrig. Historien er skrevet ned av Audhild Olaisen og dokumentet kan leses her:
Kongehytta i Målselv sett i lys av tysk byggevirksomhet i Norge under 2. verdenskrig