Den 10. mars 2021 ble årsmøtet i Målselv Historielag avholdt i Istindportalen. Årsmelding, referat fra årsmøtet, revisjonsberetning og valgkomiteens innstilling finner du i lenkene under:

Årsmelding 2020-2021

Referat fra årsmøtet 2021

Revisjonsberetning 2021

Valgkomiteens innstilling