Målselv historielag markerer kulturminnedagene 2022 lørdag 17.september i Odd Fellows lokaler på Fossmoen. Ordfører Bent-Magne Luneng åpner dagen kl.1100.

Kulturminnedagene har drivkraft som motto, og det er frivillighetens samfunnsverdi som markeres gjennom historielagets formidling av lokalhistorien. I år er det «100 åringen» Bardufoss kraftlag A/L ( Bardufoss gamle kraftverk) som skal minnes. Kraftverket ble åpnet i 1922, og fossekraften ble en drivkraft i elektrifiseringen av Målselv, og etter hvert også av stor betydning for hele Troms Fylke. Målselv historielag markerer jubilanten med et historisk tilbakeblikk på drivkreftene og den entusiasme, engasjement og frivillig innsats den tidlige utbyggingen utløste. Historiker Oddvar Svendsen gir oss innblikk i denne utviklingen, i tillegg til at tidsvitner og tidligere ansatte og gjester bidrar med å levendegjøre lokalhistorien.

Ingen Påmeldingsgebyr. Takk til Troms Kraftproduksjon og Statskraft Nord som støtter historielaget økonomisk.

 

Påmelding til Elsa Nymo tlf. 95155485 innen 12. september.

Program.

11.00               Velkommen v/leder

11.15               Åpninng v/ordfører

11.30               Drivkraft og samfunn v/ historiker Oddvar Svendsen

13.00               Lunsj

13.45               Film: En foss blir til drivkraft

14.15               Tidsvitner forteller

!6.00               Avslutning

           

Styret