Til informasjon. Bokverket Andre verdenskrig i nord kan nå kjøpes i bokhandelen. Det er tre solide bind i kasett. Mye bilder ser jeg. Prisen var ca 1200 kroner.