Kl. 17:30: Årsmøte med vanlige årsmøtesaker.

Kl. 19:00. Håløyger og samer  i sagaen. Kåseri ved Frode Bygdnes over temaet : Norges 1000-årsfeiring. Norge et rike. Nord-Norges rolle.

 

Årsmøte  i Målselv historielag

Onsdag 01.mars 2023 , kl. 17.30  i auditoriet, Høgtun Kulturklynge , Moen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dagsorden:

Åpning

Godkjenning av innkalling

Godkjenning av saksliste

Valg av møteleder, sekretær, tellekorps 2 og 2 til å underskrive protokollen

Årsberetning for 2022

Regnskap

Innkomne saker og forslag

Prioritete oppgaver og aktivitetsplan

Økonomi og budsjett for 2023

Valg

Styre

Valgkomite

Kasserer

2 revisorer

Utsendinger i Troms Historielag

     Avslutning   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NB! Frist for innsending av forslag settes til onsdag  22. februar 2023