SALGSSTEDER

  • Gullgruva, Olsborg
  • Husfliden, Bardufoss
  • JOKER, Bakkehaug
  • JOKER, Holt

DET KLANG EN ØKS I SKOGEN
Første linje i bygdesangen slår an tone og tema for årets kalender: skogen som omgir oss til nytte og glede.

En gang var det samene som gjorde bruk av denne skogen, og folk ved kysten og hollendere langveis fra henta virke som de tok med seg heim. Ved 150-årsjubileet for fast bosetting i Målselvdalen skrev gårdbruker Erik Myre i jubileumskriftet at ei beretning om næringslivet i dalen må begynne med skogsdrifta, for i  begynnelsen var skogen.

Hus og fjøs ble bygd, glør og flammer i peis og grue ga varme i den lange kalde vinteren, og mat på bordet. Av skogen ble det bygd båt, slede og vogn. Redskaper og husgeråd var heimlaga. Av fururøttene ble det tappa tjære og bek. Noen hadde kunstneriske evner og laga vakre ting av tre, bork og never, mens andre dyrka sine musikalske ferdigheter med heimelaga fele og seljefløyte. Til fritid ble det laga leiker til ungene, og en fant på konkurranser som hørte skog-kulturen til. Det var mangt å oppleve for den som levde i skogen og hadde blikk for dyr, fugler og småkryp av alle slag. Skogen inspirerte til fortellinger og dikt.

Årets tolv måneder i 2024 er viet tIlbakeblikk på bruk og utnyttelse av skogen, og kanskje til inspirasjon for noen som vil føre gamle tradisjoner videre. Å lage en god soplime kan være en høvelig start i januar.

Kalendergruppa, Målselv historielag