Stig Magne Hagen har sendt oss et dokument han har forfattet. Det omhandler luftvernets første år, fra 1916 - 2019. Klikk på her for å åpne dokumentet direkte, det ligger ellers i dokumentarkivet.

Luftvernetsforsteaar1916 2019