Søndag 20. oktober 2019 ble det årlige arrangementet Målselv setter pris på arrangert i Istindportalen. Målselv Historielag var stolt og takknemlig mottaker av årets kulturpris. Etter prisutdelingen av totalt fire priser, Ildsjelprisen, Ungdommens Inspirasjonspris, Ungdommens kulturpris og Kulturprisen var det festmiddag for prisvinnerne på Bardufosstun.

Prisvinnerne 1600

Her er årets prisvinnere samlet på scenen i Istindportalen rett etter at prisutdelingen var over. Årets prismottakere 2019 var:

  • Øverbygd Sanitetsforening: Ildsjelprisen
  • Markus Nesvik: Ungdommens inspirasjonspris
  • Ingeborg G. Foshaug: Ungdommens kulturpris
  • Målselv historielag: Kulturprisen

Kveldens arrangør var Enheten for kultur og idrett i samarbeid med Kulturpriskomitéen.