Vidkunn Haugli har romstert i sitt rikholdige arkiv og har funnet en gave til oss musikkinteresserte i bygda. Han beskriver selv hva dette er:

Fredagskvelden 1. mars 1985 ble det arrangert en liten kultursammenkomst på utfartssenteret i Møllerhaugen. Daværende kultursjef Gunnar Kaasen var en av initiativtakerne. Det som var temaet, var sang -og musikkliv i Målselv i mellomkrigstida. 

Det var satt opp et panel bestående av seks personer som alle hadde deltatt aktivt på kulturfronten både før og etter krigen. I dag er alle disse borte. Den tekniske kvaliteten på videoen som ble laget, er ikke den beste, men det er et lite tidsdokument fra tider som var.

De som deltok i panelet, var:
- Johan Nymo f. 1908,
- Arne Fossland f. 1910,
- Torkild Solli f. 1921,
- Ingebrigt Brandskognes f, 1914,
- Erna Bråten f. 1916
-
Stefanus Haugli f. 1909.
- Panelet ble ledet av Vidkunn Haugli.

Det var fullt hus, servering og god stemning og dans. Videofilmingen var det John Keon Johnsen fra Soløy som med privat utstyr sto for.{videobox}TPONq69HZQQ{/videobox}Selve opptaket er ca. 57 minutter langt. Det er fjernet støy både på lyd og bilde så godt det lot seg gjøre og lyden er forbedret noe. Hjemmevideo var teknisk sett på startstadiet for 35 år siden så kvaliteten preges litt av det.