Leder av Målselv Historielag, Jarle Bakke ønsket velkommen til årsmøte.

Arsmote 0

Nestleder Elsa Nymo ble valgt til kveldens ordstyrer under årsmøtet. Frank Nygård ble valgt til referent.

Arsmote 1

Oddlaug Lakseide påskjønnet Jarle, Frank og Gerd Karoline Borgen med blomster for innsatsen de hadde lagt ned i året som gikk. Årsmeldingen var ti sider lang og berettet om stor og tung aktivitet der mange kvelder er lagt ned i møter og arbeid med lagets forskjellige prosjekter. Årsmeldingen vil bli lagt ut her så snart nettredaktøren mottar den.

 

Arsmote 2

Arsmote 3

Temakvelden startet med Vidkunn Haugli som fortalte levende om dalens historie og vassdragets betydning i tidligere tider.

Temakveld 2

Så ble det tid for kaffe og kringle i en liten pause i elvehistorien.

Temakveld 3

Kristian Moldenæs fra Midt-Troms Museum overtok etter Vidkunn. Han fortalte blant annet om komsetrafikk på elva og om fergene som knyttet Norge sammen før broene kom.

Temakveld 4

De vel 30 tilhørerne følger ivrig med.

Temakveld 5

 

Siden temakvelden handlet om historisk bruk av målselvvassdraget tar vi med noen elvebilder for de interesserte. Noen bilder ble vist på foredraget til Kristian og andre tas med bare for at det er morsomt å se gamle bilder. Trykk på "Les mer" for å gå videre til bildene.

Enkelt kart over Målselvvassdraget.

Kart Malselvvassdraget

Gården Gamnes ved Rostavannet hadde en ganske stor båt (komse?) som ble benyttet til transport på vannet.

Gamnes Bat Utsnitt Rostavannet

Hans Stenvold med Dividalsbåt

Hans Stenvold Dividalsbat Hogstadgard

Båter i Nygårdsstøa

img001 Bater Nygardsstoa

Tømmervelter ved Divielva ca 1930 - klare til å sendes på elva når vannstanden blir høvelig.

Tommervelter Divielva 1930 april

Tømmerfløting Divielva ca 1906

Tommerfloting Divielva 1906

Dammen ved nedre Divifoss.

Dammen ved Nedre Divifoss

Bygging av bru ved Rundhaug i 1911. Vi ser hotellet og vi ser så vidt brua som bygges til venstre. Bildet er nå snudd rett vei etter info fra Tor Kvammen :-)

x Bru Rundhaug 1911Snudd rette veien

Fire til fra bygging av hengebru på Rundhaug 1911-1912

1911 1912 Rundhaug bro 2

 

1911 1912 Rundhaug bro

 

1911 1912 Rundhaug

 

1912 Rundhaug bro

Rundhaug bro

Rundhaugen gammel hengebru

Rundhaug 1952

Rundhaug 1952

Skjeggesnes prama 1954

Skjeggesnes 1954 55 Roer Olav Halvorsen Hestepasser Hans Myrvoll fra Jutulstad

Målselvfossen og kulpen. Mye om laks. Arne staker båt.

Arne FIXED

fiskere

flere fiskere

1952

Malselvfossen 1952 ror etter laks

1959

Malselvfossen 1959

Nybygd laksetrapp i Målselvfossen

Nr32 1919 ca Fisketur Malselvfossen120

Ca 1919

Nr27 1919 ca Fisketur Malselvfossen115

I 1917-1918 raljerte 1. verdenskrig og det var mangel på så mangt. Skogmesteren i Målselv beordret hugst og fløting av bjørk. Det var ikke så enkelt og mye av bjørka sank rett og slett og da elva brått minket ble mye av veden liggende på fremspringene i Målselvfossen og kom ikke videre før det senere på året kom et større regnskyll.

Tømmervaser i fossen

Malselvfossen 1917 1918

Malselvfossen 1917 1918 foste vk vanskelig brenselssituasjon floting bjerk

Malselvfossen 1917 1918 foste vk vanskelig brenselssituasjon floting bjerk 2

Malselvfossen 1917 1918 foste vk vanskelig brenselssituasjon floting bjerk 3

Malselvfossen 1917 1918 foste vk vanskelig brenselssituasjon floting bjerk 6

Malselvfossen 1917 1918 foste vk vanskelig brenselssituasjon floting bjerk 7

Den første kraftstasjonen i Bardufossen.'

Kraftstasjon Bardufossen

Wilse har lunsj ved Bardufossen i 1928.

Wilse Lunsj Bardufossen 1928

Fergestedet ved Fredriksberg. Her bandt ferga så og si Norge sammen før broene kom.

Fredriksberg 1910 1941 Ferge

Ca 1920

Fredriksberg ca 1920

Ca 1930

Fredriksberg rundt 1930 1940

Wilse, 1928

Wilse Fredriksberg 1928

Wilse Fredriksberg Ferge 1928

Rett før brua over Målselva kom var byssene til TIRB blitt vel store for fergene.

ferge275

Tømmersortering og auksjon i Fleskkroken 1909

Tommerauksjon Fleskkroken 1909

Tommersortering Fleskkroken 1914

Moastøa sag og høvleri

Krigen 1940 1945 Fargedias Kasett 1 0054

Moastoa 1921 2

Moastoa 1921

Moastoa

bilder017

Olsborg gjestestue var et resultat av bro over elva og faste bussruter mellom Narvik og Tromsø.

Olsborg gjestestue Kristen Are Figenschau

Broåpningen i 1939 var en stor dag. Tusenvis av utenbygds tilreisende i strålende sommervær.

Rolf Nordmo Gamle bilder 059

Rolf Nordmo Gamle bilder 075

Sag og mølle i Takelva

Rolf Nordmo Gamle bilder 051

Komser på elva, MK-Mårfjell 1932

Komse FIXET

MK Marfjell 1932

Wilse på Gullhav i 1928

Wilse Gullhav 1928 Ferge

Gullhavferga 1927

Gullhav 1927 ferge

 Gullhav 1927 ferge 2

Gullhavferge 1922

Gullhav ferge 1922

Gullhavferga med hele tre biler og mange folk ombord.

Rolf Nordmo Gamle bilder 034