Beskrivelse Video
Karlstad 29. august 2015. Feiring av de første 100 år med bil i Målselv. Midt-Troms Museum, Karlstad grendelag, Karlstad musikkorps, Gammelhorken veterankjøretøyklubb og andre venner.
 Aase Nordmo Løvberg synger "No ser eg atter slike fjell og dalar". Fra jubileumsåret 1988 - Målselv feirer 200 år siden de første nybyggerne ankom dalen.
En sangers bønn (Ånders herre)
Årsmøte i Troms Historielag 2014. Årsmøtet foregikk på Rundhaug Gjestegård i Målselv med Målselv Historielag som vertsskap.
Fra lanseringen av boka "Høgtun skolehistorie" 2. desember 2015. Lanseringen foregikk i biblioteket på Høgtun og Målselv Spelmannslag bidro med underholdningen. I spelmannslaget finner vi Roald Haugli som gikk på det første keramikkurset på Høgtun tilbake i 1947.
 Til Bygdelaget Samhold - gratulerer med de første 100 år! 100 års jubileum for bygdelaget høsten 2016.
Det var i 1988 at Målselv feiret 200-års jubileum for innvandringen til bygda. Da var det dølahelg i Tromsø og dølene dro den lange veien med hest og slede. Fra et Norge Rundt Innslag i 1988.
 Fylkesmann Svein Ludvigsen sin tale til Vidkunn Haugli ved utdelingen av Kongens Fortjenstmedalje til Vidkunn. Etterfulgt av medaljeutdeling ved Fylkesmannen og Ordfører Helene Rognli.
 Nasjonal Samling sitt Håløygstemne i Målselv 1943.
Målselvprogrammet var et sang og lysbildeprogram som ble fremført av Karlstad husmorlag fra slutten av 70-tallet og fremover. Bildene i programmet er i hovedsak tatt av Øivind Sæterhaug og Valter Hole. Nybyggerkona ble avduket i 1988 og da kom denne sangen med i programmet.
"Oppe fra fjellet", også kjent som "Nerbygdsangen". Tekst Anna Bøckmann, Melodi Hermann Hermani. Bildene er fra 1950 tallet og fremover og er tatt av  Øivind Sæterhaug og Valter Hole. Sang ved Karlstad husmorlag sin sanggruppe tatt opp på 1980 tallet.
Målselvprogrammet var et sang og lysbildeprogram som ble fremført av Karlstad husmorlag fra slutten av 70-tallet og fremover. Bildene i programmet er i hovedsak tatt av Øivind Sæterhaug og Valter Hole.
Dette diktet var en del av Målselvprogrammet og leses her av Henny Karlstad. Målselvprogrammet var et sang og lysbildeprogram som ble fremført av Karlstad husmorlag fra slutten av 70-tallet og fremover. Bildene i programmet er i hovedsak tatt av Øivind Sæterhaug og Valter Hole.
Målselvprogrammet var et sang og lysbildeprogram som ble fremført av Karlstad husmorlag fra slutten av 70-tallet og fremover. Bildene i programmet er i hovedsak tatt av Øivind Sæterhaug og Valter Hole.
NKL reklamevideo 1920/30 tallet. Målselv og Bardu.
Roar Sollieds prolog til Vidkunn Haugli ved festmiddag for Vidkunn sin Fortjenstmedalje.
Video fra Moen Mølle, etablert 1916. Moen i Målselv. Viser bruk av Mølla etter restaurering i 1991.
Intervju med Inge Steffensen om restaurering av Moen Mølle.
Aursfjordsaga i Balsfjord.