Om laget
Målselv Historielag ble stiftet 10 februar 1986. De neste årene ble preget av mye aktivitet og stor medlemstilstrømming. Etter 1988 ble aktiviteten gradvis mindre og medlemstallet likeså. Fra 2009 ble det ny giv i laget og man startet arbeidet med å bygge opp laget igjen og rekruttere medlemmer. Pr 2022 har laget rundet 80 medlemmer og ser nå lyst på framtiden. Av faste aktiviteter kan nevnes årlig utgivelse av Målselvkalenderen og arrangement på den årlige kulturminnedagen.

  • Medlem av Landslaget for lokalhistorie
  • Medlem av Troms Historielag

Formål
Laget har til formål å fremme interessen for lokalhistorie, slektshistorie og kulturvern. Laget skal, gjerne i samarbeid med andre lag og foreninger, ta vare på alt som har betydning for Målselvs historie, og som kan fortelle om folks livsvilkår gjennom tidene. For å nå formålet kan laget, i samarbeid med aktuelle organisasjoner, grupper og kommunale organer:

  • Arrangere møter, kurs, ekskursjoner, registreringer, innsamling av muntlig tradisjon, musikk, målføre, stedsnavn, fotografier og annet av historisk interesse
  • Støtte arbeidet med utgivelse av bygdebok og årbok
  • Arbeide for at det kan bli gitt ut medlemsblad eller lokalhistoriske skrifter, herunder bidra med artikler eller stoff til Jul i Bardu- og Målselvdalen
  • Arbeide for vern av fornminner og kulturminner av alle slag i kommunen. Samt merking av, og informasjonsspredning om, samme