Styrsammensetning Målselv Historielag 2024

 • Elsa Nymo, nestleder
 • Frank Nygård, sekretær
 • Tone Grande Nilsen, kasserer
 • Oddlaug Lakseide, styremedlem
 • Mariann Nesvold, styremedlem

Varamedlemmer 

 • Kari Kvisle
 • Siv Garles Sjåland
 • Terje Andreassen  

Revisorer

 • Eldbjørg Hillestad
 • Erik Myre

Valgkomite

 • Marit Fossen
 • Kato Nyheim
 • Elisabeth Müller