Styrsammensetning Målselv Historielag 2022

Leder: Jarle Bakke (1 år)
Nestleder: Elsa Nymo (1 år, på valg 2023)

Styremedlemmer

Frank Nygård (2 år, på valg 2024)
Mariann Nesvold 2 år, på valg 2024)
Oddlaug Lakseide (1 år, på valg 2023)
Tone Grande Nilsen (1 år, på valg i 2023)

1. vara: Kari Kvisle (1 år)
2. vara: Aud Brustad (1 år)
3. vara: Olav Renmælmo (1 år)

Kasserer:
Tone Grande Nilsen (1 år, på valg 2023)

Revisorer:  
Asbjørg Nordmo Karlsen (1 år, på valg 2023)
Elbjørg Hillestad (2 år, på valg 2024)

Valgkomité:
Torild Skogstad (på valg 2023)
Siv Garles Sjåland (på valg 2024
Marit Fossen (på valg i 2025)